Regionalne Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie (RSPON Lublin) działa od września 1997 roku.

 

Jest to organizacja zawodowa zrzeszająca osoby związane z rynkiem nieruchomości, zajmujące się wykonywaniem działalności zawodowej, naukowej, naukowo – dydaktycznej lub publicystycznej,   związanej z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.

Stowarzyszenie działa na obszarze całego województwa lubelskiego.

Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, seminariach i spotkaniach branżowych oraz wszelkich innych przedsięwzięciach dotyczących lokalnego rynku nieruchomości.

Nadrzędnymi celami Stowarzyszenia jest tworzenie klimatu społecznego zaufania do czynności podejmowanych przez pośredników w obrocie nieruchomościami i tworzenie wizerunku tego zawodu jako profesji przestrzegającej zasad etyki i standardów zawodowych.

Stowarzyszenie przez swoje organy konsekwentnie dba i kontroluje jakość usług świadczonych przez zrzeszonych członków a każdego członka naszego Stowarzyszenia obowiązują zasady etyki zawodowej i Standardy Zawodowe Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

Zapraszamy do współpracy.
Zarząd RSPON Lublin